WEIGHTLIFTING

Zajęcia dwuboju olimpijskiego. Pod okiem trenera poznacie technikę wykonania podrzutu i rwania, które wchodzą w skład tej ciężko atletycznej dyscypliny sportu. Podczas zajęć wykonacie również szereg ćwiczeń akcesoryjnych mających za zadanie maksymalizację Waszych wyników w samym dwuboju.